Komitet Nauk Weterynaryjnych powołano w 1956 roku, jako jeden z Komitetów Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN.

Od 2011 roku Komitet jest jednym z

Komitetów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych

Przewodniczący Komisji Weterynarii przy Komitecie Nauk Rolniczych PAN

Zakrzewski

prof. dr hab. Aleksander Zakrzewski 1954-1956

 

Przewodniczącymi Komitetu byli:

Kulczycki

Prof. dr hab. Józef Kulczycki 1957-1968

Stryszak

Prof. dr hab. Abdon Stryszak 1969-1977

garbulinski

Prof. dr hab. Tadeusz Garbuliński  1978-1989

Barej

Prof. dr hab. Wiesław Barej1990-2000

Glinski

Prof. dr hab. Zdzisław Gliński 2001-2002

Klucinski

Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński od 2003

                       Sekretarze Komitetu:

            Prof. dr hab. Jerzy Preibish                           1966-1983

            Prof. dr hab. Jan Dębowy                             1984-1989

            Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński             1990-1995

            Prof. dr hab. Paweł Sysa                               1986-2002

            Prof. dr hab. Antoni Schollenberger             2003-2010

            Prof. dr hab. Romuald Zabielski                  2011- 2013

            Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel           od 2014

Honorowi Przewodniczący Komitetu:

            Prof. dr hab. Abdon Stryszak                       1986-1995

            Prof. dr hab. Tadeusz Garbuliński                1997-2011

Honorowi członkowie Komitetu:

            Prof. dr hab. Henryk Janowski                    1984-1989

            Prof. dr hab.   Lech Jaśkowski                      do 1985

            Prof. dr hab. Józef Kulczycki                       1969-1974

            Prof. dr hab. Jerzy Preibisch                          1984-2011

            Prof. dr hab. Aleksander Zakrzewski          do 1976

            Prof. dr hab. Ryszard Badura                      od 2004

            Prof. dr hab.   Edmund Prost                        2004-2008

            Prof. dr hab. Andrzej B. Ślebodziński         od 2004

            Prof. dr hab. Zdzisław Larski                      od 2004

Począwszy od lat 60-tych Komitet ma własne czasopismo naukowe, początkowo jako Polskie Archiwum Weterynaryjne, następnie Archivum Veterinarium Polonicum, a od 1998 jako Polish Journal of Veterinary Sciences.

Najważniejsze publikacje związane z działalnością Komitetu w różnych kadencjach:

Postępy Nauk Rolniczych 6/2002 zeszyt specjalny str. 105-108; 119-162.

Postępy Nauk Rolniczych 2007, 59 325, str. 183-226.